เที่ยวเกาหลี เกาะเจจู

กรกฎาคม 24, 2018 ท่องเที่ยว, สถานที่สำคัญ No Comments

เกาะเจจูนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่กำลังเป็นที่น […]

Read More

ย็องจู Gyeongju Historic Area

พฤษภาคม 31, 2018 ท่องเที่ยว, สถานที่สำคัญ No Comments

พื้นที่ประวัติศาสตร์คย็องจู เป็นมรดกทางวัฒนธรรมถือเป็นพ […]

Read More

แหล่งดอลเมนแห่งโคชัง ฮวาซุน และคังฮวา Gochang, Hwasun, and Ganghwa Dolmen Sites

พฤษภาคม 30, 2018 ท่องเที่ยว, สถานที่สำคัญ No Comments

แหล่งดอลเมนแห่งโคชัง ฮวาซุน และคังฮวา เป็นสุสานหินที่สร […]

Read More

ป้อมปราการฮวาซอง Hwaseong Fortress (수원 화성)

พฤษภาคม 29, 2018 ท่องเที่ยว, สถานที่สำคัญ No Comments

ป้อมปราการฮวาซอง ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน […]

Read More