Hwaseong Fortress(수원 화성) ป้อมปราการฮวาซอง

กรกฎาคม 28, 2018 No Comments

ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress, 수원 화성) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่สมัยยุคโจซอน (Joseon) สร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1794 – 1796 เป็นป้อมปราการประจำเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด (Gyeonggi-do) เพื่อเป็นกำแพงเมืองสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กำแพงของป้อมมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตูทางเข้าทั้ง 4 ทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามมาก รวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า Hwahongmun ด้วย

กำแพงป้อมปราการแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐ โดยมีการเจาะรูขนาดที่พอดี สำหรับใช้ยิงปืนใหญ่ โดยเชื่อกันว่ามีการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยมากที่สุดของยุคนั้น และที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1997 โดย ยูเนสโก้ อีกด้วย

ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้รบ และถูกทำลายจากสงคราม ไปหลายส่วนแล้วก็ตาม แต่ก็ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ตามรูปแบบดั้งเดิม ในบริเวณป้อมจะมีการแสดงที่หลากหลาย เช่นการเดินสวนสนามของทหารโบราณ การเต้นรำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *